Түр хүлээнэ үү

Програм хөгжүүлэлт


Байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаанд бүрэн нийцсэн програм хангамжийг тусгайлан загварчлан хөгжүүлнэ.

Систем интеграцчилал


Одоогийн болон ирээдүйд шинээр бий болох системийн уялдаа холбоог хангах системийн интеграцчилалыг хийнэ.

Сургалт, зөвлөгөө


Сервер тохиргоо, програм хангамж, сүлжээний аюулгүй байдал, өгөгдлийн сан зэрэг чиглэлээр мэргэжлийн сургалт, зөвлөгөө өгнө.Хийсэн ажлууд.

Бид туршлагатай, чадварлаг баг

Удирдлагын мэдээллийн систем

ХААМ төсөл (ХХААХҮЯам, Дэлхийн банк), 2016 он

Өргөдөл гомдол, албан бичгийн систем

Дорнод аймаг ЗДТГ, 2016 он

Орон сууцны мэдээ мэдээлэл

Тэнхлэг Зууч ХХК, 2017 он

Нэгдсэн мэдээллийн сан

Хотын засаглал төсөл (НЗДТГ, Азийн сан), 2017 он

Дэлгүүр төлөвлөлтийн систем

CU Mongolia, 2018 он

Recruitment Management System

CU Mongolia, 2019 он

Вэб сайт, агуулга удирдлагын систем

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, 2019 он

Өгөгдлийн шинжилгээ, бизнес анализ

Ухаалаг засаг төсөл (ЗГХЭГ, Дэлхийн банк), 2020 он

Киоск машины систем

Инвескор ББСБ, 2021 он